Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden.

 

De inrichters zijn ontslagen van alle verantwoordelijkheid. Zij zijn niet verantwoordelijk voor schade aangebracht aan de goederen van de deelnemers door diefstal, brand, regen of alle mogelijke oorzaken. Alle goederen, niet ontruimd op de ingeschreven dag om 20.00u, worden eigendom van de inrichters.

De inrichters zijn gerechtigd over mijn standplaats te beschikken, indien het totaalbedrag niet betaald is voor 13 november of indien ik mijn standplaats niet heb ingenomen op de ingeschreven dag om 09.30u.

De huur van de standplaats blijft steeds verschuldigd.

Annulaties minder dan één week voor de Kinderspullenmarkt worden niet aanvaard.

Verkoop van voedingswaren en dranken zijn verboden.